הסדרי תגמול בכירים

הסדרי תגמול בכירים או הסדר תגמול נדחה נועד לסגירת פערי החסכון הפנסיוני שנוצר עקב קידומו של העובד לניהול במעמד בכיר במהלך השנים.

תגמול בכירים

בעת פרישה אנו נתקלים בפערים גדולים הקיימים בין הכנסת העובד נטו לפני הפרישה לבין הכנסתו לפנסיה יום אחרי הפרישה. בתוכנית חסכון מוסדרת ומעוגנת עפ"י חוק , ניתן יהיה לצמצם את הפערים שנוצרו. המעסיק כבעל הפוליסה מפקיד לתוכנית החסכון בגין העובד סכום חד פעמי שישולם כמענק פרישה, ובמעמד הפרישה ניתן יהיה לנצל את מקלטי המס ולהקטין את חבות המס ו/או להגדיל את הפנסיה כפוף לתקרת מס הכנסה. 

ככל שהינך בכיר/בעל שליטה/בעל מניות.

אשמח להפגש עימך וללוות אותך לתכנון הסדר מיוחד וניהול כספי החברה.

הסדרי תגמול בכירים

הסדרי תגמול בכירים או הסדר תגמול נדחה נועד לסגירת פערי החסכון הפנסיוני שנוצר עקב קידומו של העובד לניהול במעמד בכיר במהלך השנים.

תגמול בכירים רונית חנגל

בעת פרישה אנו נתקלים בפערים גדולים הקיימים בין הכנסת העובד נטו לפני הפרישה לבין הכנסתו לפנסיה יום אחרי הפרישה. בתוכנית חסכון מוסדרת ומעוגנת עפ"י חוק , ניתן יהיה לצמצם את הפערים שנוצרו. המעסיק כבעל הפוליסה מפקיד לתוכנית החסכון בגין העובד סכום חד פעמי שישולם כמענק פרישה, ובמעמד הפרישה ניתן יהיה לנצל את מקלטי המס ולהקטין את חבות המס ו/או להגדיל את הפנסיה כפוף לתקרת מס הכנסה. 

ככל שהינך בכיר/בעל שליטה/בעל מניות.

אשמח להפגש עימך וללוות אותך לתכנון הסדר מיוחד וניהול כספי החברה.

יצירת קשר