גימלאי

הגעת לגיל פרישה כחוק (גבר-67, אישה-62)

ובמסגרת תיקון 190 שפורסם ב-2012 מגיעות לך זכויות והטבות מס על קצבתך המזכה.

 

מהי קצבה מזכה?

קצבה המשולמת ע"י קרן פנסיה או חברת ביטוח ובגינה מנוכה מס. הזכאות לפטור בקצבה או היוון קצבה  מתאפשר החל מגיל פרישה ואינו מתקבל באופן אוטומטי אלא בפעולה אקטיבית מול פקיד שומה והגשת בקשה לקיבוע זכויות עם קיט נדרש.

לתשומת לבך לא ניתן לפנות למס הכנסה באופן ישיר ולקבל את עזרתם כיוון שאינם מורשים לבצע זאת.

גימלאים רבים מקבלים פנסיה ומשלמים מס מבלי שביקשו את  זכויותיהם המגיעות להם כחוק.

ניתן לבקש את הפטור בדרך של היוון קצבה, כלומר להפוך כסף חייב במס לסכום פטור ממס כפוף לתקרת מס הכנסה לפי תיקון 190. לפיכך חשוב לפנות למתכנן פרישה מקצועי לפני הגשת הפטור ולבדוק את הרכב הנכסים הפנסיונים והפיננסים ולהשתמש בזכאות לפטור בצורה מקסימלית ובהתאם לצרכייך.

לצורך בדיקת זכאותך לקבלת פטור הינך מוזמן להשאיר פרטים.

הבדיקה לזכאות הפטור אינה כרוכה בתשלום.

גימלאי

הגעת לגיל פרישה כחוק (גבר-67, אישה-62)

ובמסגרת תיקון 190 שפורסם ב-2012 מגיעות לך זכויות והטבות מס על קצבתך המזכה.

 

מהי קצבה מזכה?

קצבה המשולמת ע"י קרן פנסיה או חברת ביטוח ובגינה מנוכה מס. הזכאות לפטור בקצבה או היוון קצבה  מתאפשר החל מגיל פרישה ואינו מתקבל באופן אוטומטי אלא בפעולה אקטיבית מול פקיד שומה והגשת בקשה לקיבוע זכויות עם קיט נדרש.

 

לתשומת לבך לא ניתן לפנות למס הכנסה באופן ישיר ולקבל את עזרתם כיוון שאינם מורשים לבצע זאת.

גימלאים רבים מקבלים פנסיה ומשלמים מס מבלי שביקשו את  זכויותיהם המגיעות להם כחוק.

ניתן לבקש את הפטור בדרך של היוון קצבה, כלומר להפוך כסף חייב במס לסכום פטור ממס כפוף לתקרת מס הכנסה לפי תיקון 190. לפיכך חשוב לפנות למתכנן פרישה מקצועי לפני הגשת הפטור ולבדוק את הרכב הנכסים הפנסיונים והפיננסים ולהשתמש בזכאות לפטור בצורה מקסימלית ובהתאם לצרכייך.

לצורך בדיקת זכאותך לקבלת פטור הינך מוזמן להשאיר פרטים.

הבדיקה לזכאות הפטור אינה כרוכה בתשלום.

יצירת קשר