מוצרים פנסיונים

קופות גמל –  הם קופות חסכון הוניות שניתנות למשיכה כסכום חד פעמי, החסכון ההוני שהופקד עד 1/08 פטור ממס מגיל 60 ואילך , כספים שהופקדו לאחר תיקון 3 הינו חסכון קצבתי  המיועד למסלול קצבה,  משיכה כסכום חד פעמי תהיה כרוכה במס. קופות אלו אינם משלמות קצבה.

קופות ביטוח– הינם קופות גמל בחברת ביטוח , יכולות להיות חסכון הוני או חסכון קצבתי. חסכון שהצטבר בקופות אלו במסלול קצבה הינו למשיכה כקצבה או למשיכה כסכום חד פעמי והינו כפוף לכללי מיסוי פטורים ממס או חייבים במס בהתאם לסוג הכספים שהצטברו בקופות.(לפני חוק ההסדרים/אחרי חוק ההסדרים/לפני תיקון 3 או אחרי תיקון 3)

חשוב לדעת כי בעת בקשה לקצבה מקופות ביטוח תהא הקצבה חייבת במס- יש לבחון היטב את מימוש הקצבה ומאילו כספים כדאי להשתמש כדי להקטין את חבות המס.

קרן השתלמות– קופות חסכון לאחר 6 שנות וותק- הופכות למסלול ירוק נזיל ופטור ממס רווחי הון

קרנות פנסיה חדשות – כמו למשל מבטחים, מקפת וכו הינם קופות  חסכון שהכספים הצבורים בה מיועדים למסלול חסכון קצבה, יחד עם זאת חלק מהכספים ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי .

קרנות פנסיה ותיקות – קרנות המשלמות לעמית פנסיה בגיל פרישה כחוק. חישוב הפנסיה מושפע מגובה ההפקדות לאורך השנים  ווותק של הקופה  עד למקסימום 70% מהשכר המבוטח.

פנסיות תקציביות – פנסיה המשולמת ע"י המדינה לעובדי מדינה .

לכל אחד מהקופות יש השלכות שונות במיסוי בעת משיכה כסכום חד פעמי/ קצבה/ והורשה.

לצורך כך מומלץ לבצע תכנון פרישה מקדים ולבחון את מימוש הכספים בהמשך הדרך .

יצירת קשר