ניהול סיכונים

הגנה ביטוחית= שקט נפשי

 

חשוב לבדוק את הרכב הביטוחים הקיימים לכם, מה הם מכסים? אולי יש כפל ביטוחי?

הגנה ביטוחית נועדה לפצות או לשפות אתכם במצב של קטסטרופות ולמנוע  משבר כלכלי .

כמו למשל חס וחלילה במקרה של גילוי מחלה קשה.

או חו"ח במקרה של פטירה- כיצד תתנהל המשפחה ואיזה כיסוי ביטוחי נדרש עבורה

כדי לא להקלע למשבר כלכלי. וגרעונות בחשבונותכם במצבים קשים

בדיקה של הרכב הנכסים המשפחתים שמתוכנן נכון יכול לספק 

עבורכם ועבור משפחתכם הגנה ביטוחית ושקט נפשי.

יצירת קשר