סוגיות מיסוי

חוק ההסדרים–  עד 1.00-האזרח יכול לבחור את צורת המשיכה אחרי גיל 60 כסכום חד פעמי פטור ממס או משיכה כקצבה. אחרי חוק ההסדרים- החוק קובע כי צורת המשיכה תהא רק כקצבה בקופות חסכון קצבה. תיקון 3– החל מ-1.2008- ההפקדות לקופות הגמל ההוניות/קופות הביטוח ההוניות יהיו למשיכה כקצבה אחרי גיל פרישה. ניתן להיוון בגיל פרישה כחוק תחת תיקון 190 ובכפוף לפטור שנותר לפנסיונר. תיקון 190– החל מ-1.2012- המדינה שואפת שהאזרח יצבור זכויות ויגיע לפנסיית מיינמום שנכון לשנת 2021 הינו כ-4500 ש"ח  ואז ניתנות לו האפשריות הבאות:- הטבות מס לכספים פנויים – בקשה לפטור בגין חסכון פנסיוני חייב במס בכפוף לחישוב יתרת הפטורשנותרה לו. יש לבדוק את הרכב החסכון הפנסיוני כדי לתכנן את מימוש הכספים בהמשך בצורה אופטמלית למשיכה /קצבה ו/או הורשה

יצירת קשר