לפי תיקון 190 זכאי כל פנסיונר במדינת ישראל להנות מפטורי מס הכנסה בגיל הפרישה גבר מגיל 67 ואישה מגיל 62.

מס הכנסה מקנה לפנסיונר אפשרות לבקש פטור מקצבתו המשולמת לו לכל ימי חייו.

חישוב פטור ממס בגין הקצבה החייבת במס מגיע עד למקסימום 4,155 ש”ח נכון ל 2019. מדרגות אלו הולכות וגדלות ב 2020 וב 2025.

משמעות הפטור הינו להקטין את חבות המס או לפטור ממס לחלוטין ככל שהקצבה אינה מגיעה לסף המס. ככל שמומשו פטורי מס הכנסה במענקי הפרישה יוקטן חישוב הפטור בהתאם (לפי נוסחה של מס הכנסה).

יחד עם זאת קיימת אפשרות לבקש את הפטור בגין החסכון הפנסיוני החייב במס בדרך של היוון קצבה,ולהפוך את הסכום החייב להון פטור ממס בכפוף לשני תנאים:
1.פנסיונר מעל גיל 60
2.משיכת קצבה מעל המינימום(4500)

בכדי לבחון מהי הדרך הנכונה למימוש הפטור יש להסתכל על כל נכסי הפורש לבחון את צרכיו ולהחליט את הדרך בה מומלץ לממש את זכאות הפטור.

בשל מורכבות התחום והתאמה לצרכים האישים שלך הינך מוזמן ליצור קשר כדי להנות מהטבות המס המגיעות לך לפי חוק, לתשומת לבך פנסיונר שלא יבקש את זכויותיו מגיל הפרישה לא יקבל את ההטבות המגיעות לו באופן אוטמטי.

לפי תיקון 190 זכאי כל פנסיונר במדינת ישראל להנות מפטורי מס הכנסה בגיל הפרישה גבר מגיל 67 ואישה מגיל 62.

מס הכנסה מקנה לפנסיונר אפשרות לבקש פטור מקצבתו המשולמת לו לכל ימי חייו.

חישוב פטור ממס בגין הקצבה החייבת במס מגיע עד למקסימום 4,155 ש”ח נכון ל 2019. מדרגות אלו הולכות וגדלות ב 2020 וב 2025.

משמעות הפטור הינו להקטין את חבות המס או לפטור ממס לחלוטין ככל שהקצבה אינה מגיעה לסף המס. ככל שמומשו פטורי מס הכנסה במענקי הפרישה יוקטן חישוב הפטור בהתאם (לפי נוסחה של מס הכנסה).

יחד עם זאת קיימת אפשרות לבקש את הפטור בגין החסכון הפנסיוני החייב במס בדרך של היוון קצבה,ולהפוך את הסכום החייב להון פטור ממס בכפוף לשני תנאים:
1.פנסיונר מעל גיל 60
2.משיכת קצבה מעל המינימום(4500)

בכדי לבחון מהי הדרך הנכונה למימוש הפטור יש להסתכל על כל נכסי הפורש לבחון את צרכיו ולהחליט את הדרך בה מומלץ לממש את זכאות הפטור.

בשל מורכבות התחום והתאמה לצרכים האישים שלך הינך מוזמן ליצור קשר כדי להנות מהטבות המס המגיעות לך לפי חוק, לתשומת לבך פנסיונר שלא יבקש את זכויותיו מגיל הפרישה לא יקבל את ההטבות המגיעות לו באופן אוטומטי.

יצירת קשר