תכנון פרישה

פרישה מהעבודה יכולה להיות בגיל פרישה או פרישה מוקדמת ומהווה ארוע מכונן בחייו של שכיר. 

בעת סיום העסקה הפורש חייב לקבל החלטות באופן אקטיבי לכספי הפצויים והפנסיה. החלטות אלו משפיעות באופן מידי על גובה המס שישולם בפרישה ובנוסף תהיינה השלכות על חישוב הפטור בקצבה בגיל הפרישה.  במעמד הפרישה ככל שרמת ההכנסה עולה על תקרת הפטור 12340 לשנה, יחול מס בגין כספי הפצויים המגיעים לפורש.

חשוב להשתמש במקלט המס המתאים כדי להקטין את חבות המס או להימנע מארוע מס בפרישה בכדי לחסוך כסף רב. כמו כן חשוב לבחון את כספי הצבירות הפנסיוניות עד היום מקופות הגמל/ הביטוח/ קרנות הפנסיה/ פרישה.

תכנון פרישה מקדים מאפשר שיכלול של כל הנכסים שצברנו במהלך חיינו: פיצויים, תגמולים, הון, קצבה, כספים פנויים, לרבות מהלכים שניתן לבצע טרם הפרישה בכדי לחסוך מס בפרישה.

חשוב להבין מהי הדרך הנכונה ביותר לממש את הזכויות שצברנו, לרבות זכויותיו של הפורש על הכספים הפנויים (תיקון 190, תקנה 125 ד).

לכספים הצבורים בקופות השונות קיימת חשיבות רבה בתכנון המס בפרישה ולאחר הפרישה.

 

הינך לפני פרישה/לקראת פרישה או אחרי פרישה

אני מזמינה אותך ליצור קשר לטיפול בניהול תהליך הפרישה

בדיקת הרכב הנכסים הפנסיונים,  כדי לבצע אופטימיזציה של מימוש מתאים לצרכייך, למקסם את ניצול הטבות המס והזכויות המגיעות לך ולהוביל אותך לפתרונות הנכונים עבורך.

יצירת קשר