125ד לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה מקנה הטבת מס בגין ניכוי מס רווחי הון לגימלאי מדינת ישראל.

למי מגיעה ההטבה?

כל אדם (ולא רק מי שמקבל פנסיה)  אשר הוא או בת זוגתו נולדו לפני 1.1.48

מהי ההטבה?

הטבת המס בהתאם לסעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה קובעת שיחיד או זוג יהנו מפטור ממס רווחי הון מירבי עד 16,321 ₪ בשנה. יחיד יהנה מפטור ממס רווחי הון עד 13320 ₪ בשנה.

כיצד ניתן לממש הטבה זו ולהנות מהשקעה כדאית?

הטבה זו ניתנת בפקדונות בבנק או בפוליסות חסכון.  הטבה זו לא ניתנת במסגרת תיקי השקעות. בגין פקדונות בבנק לא ניתן להנות מתשואה גבוהה, ולפיכך לא ממומשת הטבה זו באופן פוטנציאלי ככל שהריבית בפקדונות נמוכה. מובהר כי הריביות בבנק בפקדונות נמוכות מאד -כמעט אפסיות. בגין פוליסות חסכון ניתן להנות מרווחים משמעותים ולנצל הטבת מס זו אחת לשנה.

מהי פוליסת חסכון?

כל אדם בכל גיל יכול להפקיד כסף פנוי לפוליסת חסכון פרטית בחברות הביטוח הגדולות  ולהנות מנזילות ויתרונות רביםומשמעותים על פני ניהול תיק השקעות בבנק ובטח על פני השקעות בפק"מ.

גימלאי שגילו מתחת ל-1.1.48 יכול להנות אחת לשנה מפטור ממס רווחי הון ולממש הטבת מס זו באמצעות פוליסת החסכון. את המס הזו ניתן לממש באמצעות בעל רשיון פנסיוני ולהגיש לחברת הביטוח "פדיון רעיוני"  לצורך ניכוי  המס רווחי הון בלבד.

החברה תחזיר את יתרת החסכון לחשבון הקיים, כך תוכל לקבל בסוף שנה אישור על ניכוי מס רווחי הון ולבקש ממס הכנסה החזר מס .

מהם יתרונות הקיימים בתוכניות חסכון והיכן מנוהלות?

יתרונות רבים קיימים במסגרת תוכניות חסכון שהינן מנוהלות בחברות הביטוח הגדולות

נזילות-הכספים ניתנים למשיכה בכל עת

עלויות מסתכמות נמוכות משמעותית מניהול תיק השקעות

נכסים לא סחירים– במסלולי השקעה קיים פזור רחב של הכל (מניות, אגח ) ובין היתר השקעות בנכסים שאינם נסחרים בשוק ההון , הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים בנכסים יוקרתים (כמו למשל קניונים/בנינים מפוארים ועוד) ,בתשתיות (כמו כביש 6)-בדרך זו  משיגים תשואה גבוהה בגין השקעה זו לאורך השנים.

ככל שהינך מנהל כספים פנויים בבנק בפקדונות או בניהול תיק השקעות- הבנק לא יחשוף אותך לתוכניות חסכון אלו כיוון שאין לו אינטרנס שכספים אלו יצאו מהמערכת הבנקאית ויעברו לגופים המוסדיים הגדולים שמנהלים הון עתק.

מובהר כי פוליסת החסכון מתאימה לכל אדם ויכולה לייצר עבורו הון עצמי גבוה ככל שישאר בקופה לאורך השנים. מומלץ לפנות ולבחון את האלטרנטיבות על פני מצב קיים.

לצורך בדיקת זכאותך להטבה הינך מוזמן להשאיר פרטים.

125ד לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה מקנה הטבת מס בגין ניכוי מס רווחי הון לגימלאי מדינת ישראל.

למי מגיעה ההטבה?

כל אדם (ולא רק מי שמקבל פנסיה)  אשר הוא או בת זוגתו נולדו לפני 1.1.48

מהי ההטבה?

הטבת המס בהתאם לסעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה קובעת שיחיד או זוג יהנו מפטור ממס רווחי הון מירבי עד 16,321 ₪ בשנה. יחיד יהנה מפטור ממס רווחי הון עד 13320 ₪ בשנה.

כיצד ניתן לממש הטבה זו ולהנות מהשקעה כדאית?

הטבה זו ניתנת בפקדונות בבנק או בפוליסות חסכון.  הטבה זו לא ניתנת במסגרת תיקי השקעות. בגין פקדונות בבנק לא ניתן להנות מתשואה גבוהה, ולפיכך לא ממומשת הטבה זו באופן פוטנציאלי ככל שהריבית בפקדונות נמוכה. מובהר כי הריביות בבנק בפקדונות נמוכות מאד -כמעט אפסיות. בגין פוליסות חסכון ניתן להנות מרווחים משמעותים ולנצל הטבת מס זו אחת לשנה.

מהי פוליסת חסכון?

כל אדם בכל גיל יכול להפקיד כסף פנוי לפוליסת חסכון פרטית בחברות הביטוח הגדולות  ולהנות מנזילות ויתרונות רביםומשמעותים על פני ניהול תיק השקעות בבנק ובטח על פני השקעות בפק"מ.

גימלאי שגילו מתחת ל-1.1.48 יכול להנות אחת לשנה מפטור ממס רווחי הון ולממש הטבת מס זו באמצעות פוליסת החסכון. את המס הזו ניתן לממש באמצעות בעל רשיון פנסיוני ולהגיש לחברת הביטוח "פדיון רעיוני"  לצורך ניכוי  המס רווחי הון בלבד.

החברה תחזיר את יתרת החסכון לחשבון הקיים, כך תוכל לקבל בסוף שנה אישור על ניכוי מס רווחי הון ולבקש ממס הכנסה החזר מס .

מהם יתרונות הקיימים בתוכניות חסכון והיכן מנוהלות?

יתרונות רבים קיימים במסגרת תוכניות חסכון שהינן מנוהלות בחברות הביטוח הגדולות

נזילות-הכספים ניתנים למשיכה בכל עת

עלויות מסתכמות נמוכות משמעותית מניהול תיק השקעות

נכסים לא סחירים– במסלולי השקעה קיים פזור רחב של הכל (מניות, אגח ) ובין היתר השקעות בנכסים שאינם נסחרים בשוק ההון , הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים בנכסים יוקרתים (כמו למשל קניונים/בנינים מפוארים ועוד) ,בתשתיות (כמו כביש 6)-בדרך זו  משיגים תשואה גבוהה בגין השקעה זו לאורך השנים.

ככל שהינך מנהל כספים פנויים בבנק בפקדונות או בניהול תיק השקעות- הבנק לא יחשוף אותך לתוכניות חסכון אלו כיוון שאין לו אינטרנס שכספים אלו יצאו מהמערכת הבנקאית ויעברו לגופים המוסדיים הגדולים שמנהלים הון עתק.

מובהר כי פוליסת החסכון מתאימה לכל אדם ויכולה לייצר עבורו הון עצמי גבוה ככל שישאר בקופה לאורך השנים. מומלץ לפנות ולבחון את האלטרנטיבות על פני מצב קיים.

לצורך בדיקת זכאותך להטבה הינך מוזמן להשאיר פרטים.

יצירת קשר